spomincice logoxlogo

pohod2016

PREDAVANJE 18. OKTOBER

predavanje 181018

DOTIK SPOMINA 2018

dotikspomina2018

10. OBLETNICA SPOMINČICE ŠENTJUR

 

V torek,8. maja 2018, smo v Domu starejših Šentjur slovesno proslavili 10. obletnico delovanja Spominčice Šentjur.

Kdo je Spominčica Šentjur?

Smo društvo za pomoč obolelim za demenco in njihovim svojcem in skrbnikom, ki deluje na področju zahodnoštajerske pokrajine. Spominčica je bila ustanovljena 9. 1. 2008, na ustanovnem občnem zboru na pobudo dr. Aleša Kogoja in dr. Zlatke Felc, ki je postala prva predsednica Spominčice. Člani Spominčice smo si zadali kar nekaj ciljev, ki se jih trudimo uresničevati še danes. Naši cilji so predvsem:

  • Doseči boljšo kakovost življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov
  • Zmanjšati stiske pri njihovih družinskih članih zaradi nerazumevanja bolezni
  • Doseči večjo informiranost o zgodnjih znakih bolezni v javnosti
  • Spodbujati aktivno in uspešno strokovno delo svojih članov

V tem desetletju smo (uresničili kar nekaj ciljev) izpeljali ogromno projektov, ki smo si jih zadali in redno realiziramo sprejet in potrjen letni plan. Na tem mestu bi izpostavili le nekaj projektov na katere smo še posebej ponosni:

  1. Projekt izveden v okviru LAS »Od Pohorja do Bohorja«, je bil namenjen predvsem medgeneracijskemu sodelovanju. Izdana je bila knjižica z naslovom: Babi postaja čudna, vse pozabi. Knjižica je postala prava uspešnica, saj smo leta 2017 naredili že drugi ponatis. Knjižica je bila predstavljena po osnovnih šolah in na ta način je bila osnovnošolcem predstavljena demenca.
  2. Leta 2013 je začela delovati Skupina za oblikovanje Šentjurja, osebam z demenco prijaznega kraja. Bili smo prvi v Sloveniji, ki smo začeli ustanavljati »varne točke« za osebe z demenco. Novembra 2013 so začela potekati prva izobraževanja, za zaposlene v Javnih ustanovah. Do leta 2018 je naziv Varna točka za starejše pridobilo 11 ustanov in sicer 10 v Šentjurju in Pegazov dom v Rogaški Slatini. Za naziv Varna točka smo se odločili, ker smo ugotovili, da beseda demenca še vedno predstavlja stigmo v našem okolju, čeprav se tudi pri nas vse bolj odprto pogovarjamo o demenci.
  3. 2015 smo kot partnerji sodelovali v projektu Živeti z demenco. V okviru tega projekta je v Domu ob Savinji v Celju ustanovljen Center za krepitev spomina. V tem projektu smo predvsem pridobili veliko novih znanj na izobraževanjih, ki so bila organizirana v okviru projekta in sodelovali kot prostovoljci v Centru za krepitev spomina.
  4. Lansko leto smo se pridružili projektu Demenca med nami, katerega nosilec je Dom starejših Šentjur. V projektu sodelujemo na predavanjih za laično in strokovno javnost, kot slušatelji in kot predavatelji.

Naša redna dejavnost pa je vsekakor osveščanje javnosti, kajti vsako leto organiziramo najmanj 5 predavanj za širšo javnost, na katerih predavajo znani strokovnjaki s področja zdravstva in socialnega varstva. Vsekakor ne smem pozabiti tudi na naše predavatelje iz Doma starejših Šentjur, ki s svojimi pridobljenimi izkušnjami bogatijo znanja naših udeležencev predavanj. Vsak mesec tudi redno deluje skupina za samopomoč, ki jo vodi VMS (višja medicinska sestra) Helena Jazbec že vse od začetka nastanka Spominčice. Smo društvo, ki deluje v javnem interesu in predstavljamo se na širšem celjskem okolišu (tako na stojnicah ob raznih dogodkih, kot s predavanji v raznih društvih). Vsako leto organiziramo tudi pohod ob dnevu Alzheimerjeve bolezni ( 21. 9. ). Vsi, ki delujemo v društvu, smo prostovoljci in ni zanemarljiv podatek, da letno opravimo več kot 600 prostovoljskih ur. Tudi prostovoljci se redno izobražujemo na konferencah in kongresih s tematiko o demenci. Sodelujemo aktivno in pasivno, ter objavljamo članke v lokalnih novicah in skrbimo za redno obveščanje javnosti, o novostih na področju demence.

Veseli smo, da je bilo zanimanje za naš dogodek veliko. Obiskali so nas pomembni gostje kot so: ga. Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ga. Janja Romih, predstavnica Ministrstva za družino socialne zadeve in enake možnosti, župan občine Šentjur, mag. Marko Diaci, ga. Jelka Godec, poslanka državnega zbora, ki je hkrati tudi članica upravnega odbora Spominčice Šentjur. Poleg vseh naštetih gostov smo bili seveda veseli vseh obiskovalcev, ki ste si vzeli čas in obiskali našo prireditev.

Na koncu pa seveda velika hvala Domu starejših Šentjur za pomoč pri organizaciji in odlično pogostitev.